podcast_esittelykuva02

 

Syksyllä 2019 käynnistynyt RADplus on FOAMed-henkinen podcast-sarja, jossa käsitellään ensi- ja akuuttihoidon ajankohtaisia ja ajattomia aiheita.

Sarjan tavoitteena on tuoda laadukasta ja ajankohtaista tietoa asiantuntijoilta kliinisen työn etulinjaan helposti lähestyttävässä muodossa, jotta potilaamme saavat parhaan mahdollisen hoidon. Pääpaino on ensi- ja tehohoidon sekä akuuttilääketieteen näkökulmissa. Vierailevien asiantuntijoiden kanssa käydään läpi sekä päivittäin kohdattavia potilasryhmiä ja sairauksia että harvinaisempia tilanteita. Säännöllisesti käsitellään myös kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja, ja yhteistyössä HUS Akuutin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa tehdyssä osiossa paneudutaan toksikologiaan sekä erilaisten myrkytyspotilaiden ensi- ja akuuttihoitoon.

Kohderyhmään kuuluvat niin lääkärit kuin ensihoitajat, pelastajat, sairaanhoitajat ja farmaseutit sekä näiden alojen opiskelijat – toisin sanoen näitä potilasryhmiä kohtaavat terveydenhuollon ammattilaiset aina ensihoidosta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon.

RADplus -sarjaa toimittavat anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Maria Kaista (@docmariak), ensihoitaja Jukka Lehtola sekä ensihoitaja ja Paramedic.fi -sivuston vastaava toimittaja Tapio Sovijärvi (@tapiosovijarvi).

Kaikki jaksot julkaistaan perinteisessä äänimuodossa podcasteina suosituimmilla alustoilla (Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts). Useimmat jaksot ovat katsottavissa myös videomuodossa sekä Paramedic.fi -sivustolla että kanavallamme Youtubessa.

Sivustoltamme löydät lisäksi kuhunkin jaksoon mahdollisesti liittyvän oheismateriaalin: aiheeseen liittyviä kuvia, artikkeleita tai hyödyllisiä linkkejä sekä palautekanavan.

Lisäksi käymme keskustelua sarjan aiheista ja jaamme lisämateriaalia myös sosiaalisen median kautta tileillä @paramedic.fi, @myrkytystietokeskus ja @docmariak.

Otamme mieluusti vastaan palautetta ja kommentteja podcast-sarjasta sekä ehdotuksia tulevaisuudessa käsiteltäviksi aiheiksi tai vieraiksi sarjaamme. Tervetuloa RADplus -sarjan pariin!

 


RADplus -podcast – ensimmäisen kauden tähän mennessä ilmestyneet jaksot:

 

 

Uusia jaksoja julkaistaan 1-2 viikon välein.

 


Katso uudet jaksot Youtube-kanavaltamme tai kuuntele niitä Apple Podcasts– ja Spotify-palveluissa.

 

Apple Podcasts  Spotify Podcasts

 


Jakso 01: RADplus – podcast-sarjan esittely

Jakso 01 Apple Podcasts-palvelussa:

Apple Podcasts

 


 

 

RADplus -podcast – vastuuvapauslauseke:

Alla oleva vastuuvapauslauseke koskee RADPLUS podcast-sarjan video- ja äänijaksoja sekä projektin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa projektin taholta jaettua aineistoa. Ohjelman tekijöiden vastuuvapaus koskee lisäksi projektia tai sen osia tukeneita tahoja, kuten HUS – Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS Akuutti Myrkytystietokeskus) sekä Paramedic.fi-sivuston ylläpitäjiä.

Tässä video-/podcast-sarjassa oleva aineisto on laadittu informatiivisessa ja opetustarkoituksessa mm. ensihoidon, akuuttilääketieteen, anestesiologian ja tehohoidon alan terveydenhuollon ammattilaisille.  Jaksoissa tai oheisaineistossa mainittuja seikkoja ei ole tarkoitettu lääketieteelliseksi ohjeeksi tai neuvoksi. Mikäli tarvitset lääketieteellistä apua, ota yhteys alueesi lääkäriin, kiireellisissä tapauksissa päivystykseen ja hätätilanteissa soita 112.

Myös muiden alojen ihmiset ovat lämpimästi tervetulleita kuuntelemaan projektin sisältöä, mutta on hyvä huomioida, että jaksot sisältävät keskustelua toisinaan vaikeistakin sairaus- tai vammatiloista ja niiden hoitomuodoista, joten herkimpiä sisältö voi järkyttää. Jaksoissa keskustellut ohjeet ja neuvot on pääasiassa suunnattu vain ammattilaisille eikä esimerkiksi itsehoitoon. 

Tekijät eivät myöskään ota vastuuta jaetuista neuvoista ja ohjeista, vaan niiden soveltaminen yksittäisen potilaan hoidossa on aina hoitavan lääkärin / ensihoitajan / sairaanhoitajan / muun ammattilaisen vastuulla. Sarjassa jaetut ohjeet eivät myöskään korvaa tai kumoa sairaanhoitolaitoksen tai -alueen omia ohjeita. Tekijät eivät vastaa mistään aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista

Jaksoissa oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut äänitys- ja / tai julkaisupäivänä. Vaikka pyrimme parhaamme mukaan tarkistamaan tiedon oikeellisuuden ja nojaamaan ajankohtaiseen ja oikeaan tutkimustietoon, emme anna takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. 

Jaksoissa tai muussa aineistossa esitetyt mielipiteet eivät kaikki välttämättä ole tekijöiden omia eivätkä heijasta heidän työnantajiensa mielipiteitä. 

Jaksoissa esitetty tiedot saattavat vanhentua tai muuttua, eivätkä tekijät takaa sen ajankohtaista päivitystä. Oikean lääketieteellisen hoidon valinta on myös usein monista muuttuvista tekijöistä riippuvaista kuten olosuhteista, kyseisestä sairaustilasta, käytettävissä olevista resursseista (esim. välineet, henkilöstön määrä ja osaamistaso) sekä potilaasta riippuvista tekijöistä (kuten koko, ikä, geenit, muut aiemmat sairaudet ja lääkkeet), joten vastuu tiedon oikeellisuudesta, ajantasaisuudesta, ja soveltamisesta on aina kuulijalla. Hoitoa antaessaan on terveydenhuollon ammattilaisen omalla vastuulla myös, että hänellä on riittävät tiedot ja taidot sekä oikeat välineet ja / tai muut resurssit sen toteuttamiseksi.

Ellei toisin ilmoitettu, ohjelman tekijöillä ei ole merkittäviä taloudellisia riippuvaisuuksia. Tekijät eivät vastaa tämän suhteen ohjelmassa vierailevien asiantuntijoiden mahdollisista sidonnaisuuksista.