Tältä sivustolta löytyvät hengitysääninäytteet on rekisteröity HYKS Meilahden sairaalassa vuosina 1995 – 2010 HELSA -hengitysäänianalysaattorilla (Helsinki Lung Sound Analyzer) opetus- ja tutkimuskäyttöä varten. Niiden julkaisemiseen Paramedic.fi -verkkosivustolla on saatu HELSA -tutkimusprojektin johdolta kirjallinen lupa.

Hengitysäänilöydösten nomenklatuuri noudattaa Lääkäriseura Duodecimin sanastolautakunnan suosituksia, joihin liittyvä artikkeli julkaistaneen vuoden 2017 aikana alan lehdistössä.Normaali keuhkojen hengitysääni

 

OMINAISUUDET

Kuuluu voimakkaimmin inspiraation aikana ja ekspiraation alussa keuhkokudoksen alueelta ja etenkin keuhkojen alaosista. Pehmeä, epämusikaalinen ääni.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Normaali löydös


Trakeaalinen hengitysääni

 

OMINAISUUDET

Kuuluu henkitorven alueelta rintakehän päältä. Epämusikaalinen, kumea ääni. Kuuluu hengityssyklin molemmissa vaiheissa.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Normaali löydös


Bronkiaalinen hengitysääni

 

OMINAISUUDET

Kuuluu rintalastan yläosan päältä ja selästä lapaluiden välistä. Intensiteetti ja taajuus on pidempi kuin trakeaalisten hengitysäänien. Sisään- ja uloshengitys kuuluvat epämusikaalisina yhtä suurella intensiteetillä ja niiden väliin voi jäädä tauko. Poikkeava löydös kuuluu voimakkaammalla intensiteetillä rintaontelon seinämän posteriorisella puolella ja sisältää korkeataajuuksisia elementtejä.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Normaali tai poikkeava löydös. Avointa ilmatietä ympäröi tiivistynyt keuhkokudos (esim. pneumonia) tai fibroosi.


Kurkkuvinkuna

 

OMINAISUUDET

Etenkin inspiraation aikana kuultava voimakas korkeataajuinen ja musikaalinen vinkuna. Kuuluu tyypillisesti ylähengitysteiden alueella jopa ilman stetoskooppia.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Ylähengitysteiden auhtauma, vierasesine, vamma, turvotus, infektiot (etenkin laryngiitti) sekä allergiset reaktiot.


Vinkuna

 

OMINAISUUDET

Inspiraatiossa ja etenkin ekspiraatiossa kuultava melko korkeataajuuinen ja musikaalinen yhtäjaksoinen ääni.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Ahtauma keuhkoputkissa tai henkitorven alaosassa. Astma, COPD, vierasesine tai kasvain.


Rohina

 

OMINAISUUDET

Musikaalinen kuorsausta muistuttava hengitysääni, jonka taajuus on tavallista vinkunaa matalampi. Voi kuulua hengityssyklin molemmissa vaiheissa.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Liman kertyminen hengitysteihin. Neste ja lima liikkuvat hengitysteissä. Limakalvojen paksuuntuminen, ödeema tai bronkospasmi.


Ritinä

 

OMINAISUUDET

Katkonainen, ei-soinnillinen, lyhyt, korkeataajuinen, voimakkuudeltaan heikko ääni. Kuuluu tyypillisesti inspiraation keski- ja loppuvaiheessa sekä satunnaisesti ekspiraation aikana. Potilaan asento vaikuttaa, mutta yskiminen ei. Ei kuultavissa ylähengitysteiden alueella.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Pienet sulkeutuneet ilmatiet avautuvat äkillisesti inspiraation aikana. Interstitiaalinen keuhkofibroosi, keuhkorakkulatulehdus, sydämen vajaatoiminta (keuhkoödeema) tai parantumisvaiheessa oleva pneumonia.


Rahina

 

OMINAISUUDET

Katkonainen, ei-soinnillinen, räjähdyksenomainen, ritinää pitkäkestoisempi matalataajuinen ääni. Kuuluu varhaisessa inspiraatiossa ja missä tahansa ekspiraation vaiheessa. Voi kuulua myös ylähengitysteiden alueella. Potilaan yskiminen vaikuttaa.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Nesteen ja liman erittyminen keuhkoputkiin. Neste ja lima liikkuvat hengityksen tahdissa. Tuore pneumonia, keuhkoödeema, kroonistunut keuhkoputkentulehdus, keuhkoahtaumatauti, emfyseema tai bronkiektasiat.


Hankausrahina

 

OMINAISUUDET

Ei-soinnillinen, räjähdyksenomainen, usein kaksivaiheinen ja voimakas ääni. Kuuluu sisään- ja uloshengityksessä, tyypillisesti keuhkojen alaosien alueella. Muistuttaa karkeajakoista rahinaa. Potilaan ryhti ja hengityksen rytmi vaikuttavat äänen kuulumiseen.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Pleuratilan nesteen määrän vähentymisen johdosta pleuralehdet hankaavat toisiaan vasten hengitysliikkeiden aikana. Keuhkopussin alueen tulehdus tai kasvain.


Vingahdus

 

OMINAISUUDET

Lyhyt, musikaalinen, inspiraation aikana kuultava vinkunaääni. Kuullaan usein ritinän yhteydessä tai sen jälkeen.

PATOFYSIOLOGISIA SYITÄ

Pienet ilmatiet aukeavat äkillisesti. Interstitiaaliset keuhkosairaudet.