Hengitysäänten auskultaatio-osaamiseen liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia ja lähteitä.

Artikkeli

Tekijä(t)

Vuosi

Keskeinen sisältö

Assesment of Lung Auscultation by Paramedics

Widger, Herbert Neil – Johnslon, Douglas R – Cohan, Susan – Felde, Robyn – Colella, Rosemary

1996

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ensihoitajien kykyä tunnistaa tyypillisiä hengitysääniä ääninauhan perusteella verrattuna päivystyksessä työskenteleviin lääkäreihein. Tulosten perusteella ensihoitajat eivät tunnistaneet hengitysääniä yhtä tarkasti kuin lääkärit. Lisää koulutusta ensihoitajille tarvitaan.

Are undergraduate paramedic students able to accurately identify breath sounds? – A Pilot Study

Boyle, Malcom J – Williams, Brett

2007

Tutkimuksessa selvitettiin ensihoidon opiskelijoiden kykyä tunnistaa tarkasti erilaisia hengitysäänilöydöksiä ääninauhojen perusteella. Tulosten perusteella opiskelijat eivät osaa tunnistaa nauhoitettuja hengitysääniä oikein. Opintosuunnitelmaan tarvitaan muutoksia.

Accuracy of pulmonary auscultation to detect abnormal respiratory mechanics: A cross-sectional diagnostic study

Xavier, Glaciele Nascimento – Duarte, Antonio Carlos Magalhaes – Melo-Silva, César Augusto – Gaio dos Santos, Carlos Eduardo Ventura – Amado, Veronica Moreira

2014

Tutkimuksessa vertailtiin kokeneiden tehohoitolääkäreiden sydänleikkauspotilailta post-operatiivisesti stetoskoopilla tekemiä hengitysäänilöydöksiä  hengityskoneeseen liitetyn analysaattorin tuloksiin. Tutkimuksen mukaan auskultaatiolla on rajoituksia tutkimusmenetelmänä.

Fundamentals of lung auscultation.

Bohadana, Abraham – Izbicki, Gabriel – Kraman, Steve S

2014

Hengitysäänten englanninkielinen nomenklatuuri. Hengitysäänten kliiniset piirteet ja korrelaatiot patofysiologisiin syihin.

Characteristics of breath sounds and adventitious respiratory sounds.

Sovijärvi, A.R.A. – Malmberg, L.P. – Charbonneau, G. – Vanderschoot, J. – Dalmasso, F. – Sacco, C. – Rossi, M. – Earis, J. E.

2000

Hengitysäänten tyypilliset piirteet ja patofysiologiset syyt niiden taustalla.

Definition of terms for applications of respiratory sounds.

Sovijärvi, A.R.A. – Dalmasso, F. – Vanderschoot, J. – Malmberg, L.P. – Righini, G. – Stoneman, S.A.T.

2000

Hengitysäänten analysointiin ja tulkintaan liittyvän termistön määritelmät.

Hengitysvaikeus

Alaspää, Ari – Holmström, Peter

2013

Hengitysvaikeuspotilaan tutkiminen, hengitysäänten kuuntelu, tulosten analysointi ja potilaan ensihoitotoimenpiteet.

Keuhkojen fysikaalinen tutkiminen.
Keuhkosairauksien tärkeimmät oireet.

Tukiainen, Pentti

2005

Keuhkojen ja hengityselimien fysikaalinen tukiminen auskultoimalla ja muilla kliinisillä menetelmillä. Tyypillisimmät keuhkosairaudet ja niiden oireet.