Infograafi 023: Elvytyksen Pit Crew -malli

  Sydänpysähdys on aikakriittinen tilanne. Potilaan selviytymiseen vaikuttaa merkittävästi annetun elvytyksen laatu. Elvytystilanne on haastava ja paineensietokykyä vaativa tilanne aina myös ammattilaiselle. Laadukas hoitoelvytys on ryhmätyöskentelyä, jossa korostuvat teknisen suorittamisen lisäksi myös ei-tekniset taidot, kuten kommunikointi, tilannetietoisuus sekä johtaminen. Yksi keino vaikuttaa elvytyksen laatuun on luoda omaan organisaatioon sopiva elvytysmalli, jossa jokaiselle tilanteeseen osallistuvalle on … Jatka artikkeliin Infograafi 023: Elvytyksen Pit Crew -malli