Näiden potilasesimerkkien avulla voit testata omaa osaamistasi auskultaatiolöydösten tunnistamisessa. Jokaisen kysymyksen yhteydessä kuullaan potilaalta taltioitu hengitysääninäyte. Lisäksi saatavilla ovat perustiedot anamneesista ja tiedot potilaalle tutkimusten yhteydessä tehdyistä mittauksista työdiagnoosia helpottamaan.

Hengitysääninäytteiden patologisten poikkeavuuksien lisäksi on hyödyllistä samalla pohtia syytä löydösten taustalla. Todettu diagnoosi on kerrottu kunkin kysymyksen oikeiden vastausten yhteydessä. Oikeat vastaukset näkyvät vihreällä värillä.

Huom! Käytä ääninäytteitä kuunnellessasi kuulokkeita tai hyviä kaiuttimia mahdollisimman meluttomassa ympäristössä.Potilasesimerkki 01

ANAMNEESI

75-vuotias nainen on soittanut hätäkeskukseen äkillisen hengenahdistuksen johdosta. Potilas kertoo lisäksi hieman aiemmin alkaneista rytmihäiriötuntemuksista. Potilaalla on aiemmin todettu sepelvaltimotauti, verenpainetauti, paroksysmaalinen eteisvärinä ja DM 2. Potilas on noin 178 cm ja 105 kg, tupakoinut 20 askivuotta, alkoholinkäyttö satunnaista.

STATUS

Potilas istuu eteisen tuolilla etukumarassa, puhuu yksittäisiä sanoja, hengitystyö vaikeaa. HT 28, rannesyke nopea ja epätasainen, SpO2 89% huoneilmalla, lämpöraja ranne, nilkoissa merkittävää turvotusta. EKG:ssä nopea FA (p. 120-140), ei iskeemisiä muutoksia. Ei rintakipua eikä pahoinvointia.

HENGITYSÄÄNET

Hengitysäänet kuuluvat symmetrisesti kaikista lohkoista. Mitä lyödöksiä teet oheisesta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Oikein! Inspiratorinen rahina yhdistettynä tuoreeseen eteisvärinään, pitting-ödeemaan ja perussairauksiin sopii hyvin sydämen vajaatoiminnan aiheuttaman keuhkoödeeman löydöksiin. Miten hoitaisit potilasta tästä eteenpäin?
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni


Potilasesimerkki 02

ANAMNEESI

26-vuotias mies kertoo useamman kuukauden jatkuneesta ajoittaiseesta hengenahdistuksesta ja ilman loppumisen tunteesta sekä kuivasta yskästä. Toisinaan oireet ilmaantuvat urheilusuorituksen yhteydessä. Potilas on perusterve, ei tupakoi, alkoholinkäyttö satunnaista. Potilas on allerginen laktoosille, pähkinälle ja koirille.

STATUS

Potilas istuu hyvävointisen oloisena tuolilla. Puhuu pitkiä lauseita, hengitys rauhallista. Iho lämmin ja kuiva, korvalämpö 36,4 astetta, HT 18, SpO2 huoneilmalla 95%, RR 128/79, rannesyke tasainen n. 87 bpm. Ei pahoinvointia tai kipuja. Lievää hengenahdistusta lukuunottamatta kokee yleisvointinsa hyväksi.

HENGITYSÄÄNET

Hengitysäänet kuuluvat symmetrisesti kaikista lohkoista. Mitä lyödöksiä teet oheisesta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Inspiratorinen vingahdus
Ekspiratorinen vinkuna
Oikein! Ekspiratorinen vinkuna voisi sopia diagnosoimattomaan astmaan. Ympäristön aiheuttama allerginen altistus on hyvä pitää mielessä. Miten hoitaisit lievää obstruktiota ensihoitotilanteessa?
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Löydös kuuluu vain uloshengityksessä ja on liian korkeataajuinen ollakseen kurkkuvinkunaa.
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Uloshengityksessä kuultava ääni on liian soinnillinen ja korkeataajuinen ollakseen rohinaa.
Keuhkopussin hankausääni


Potilasesimerkki 03

ANAMNEESI

44-vuotias nainen tulee päivystykseen valittaen aamulla alkanutta yskää, hengenahdistusta ja kovaa kipua oikeassa kyljessä sisään- ja uloshengityksen yhteydessä. Potilas kertoo myös olonsa kuumeiseksi. Potilas on muuten terve, mutta hänelle on neljä päivää aiemmin aloitettu kolmoishermosärkyyn karbamatsepiinilääkitys yhteensä 400 mg vuorokaudessa.

STATUS

Potilas istuu tuolilla levottoman ja tuskaisen oloisena. Hengitystyö näyttää kivuliaalta. HT 24, SpO2 93% huoneilmalla, RR 110/75, korvalämpö 38,7 astetta, EKG:ssä sinustakykardia 102 bpm, T-inversioita etu- ja alaseinäkytkennöissä. Oikea kylki palpaatioarka, ei visuaalisesti poikkeavaa.

HENGITYSÄÄNET

Mitä löydöksiä kuulet oheisesta hengitysääninäytteestä? Näyte on taltioitu potilaan rintakehän alaosasta oikealta puolelta.

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Keuhkopussin hankausääni
Oikein! Karbamatsepiini voi harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa keuhkojen yliherkkyysreaktioita, pneumonian, keuhkoembolian ja nesteen kertymistä pleuratilaan. Tällä potilaalta todettiin kuvantamistutkimusten jälkeen pleuriitti, joka aiheutti hengitysääninäytteessä kuultavan keuhkopussin hankausäänen.
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)


Lisää potilasesimerkkejä ääninäytteineen löydät sivulta Potilasesimerkkejä, osa 2.