Astma

Keuhkoputkien limakalvojen tulehduksellinen ja keuhkoputkia supistava sairaus, jonka oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaisuus ja vinkuva hengitys.

Atelektaasi

Keuhkon tai sen osan ilmattomuus.

Auskultaatio

Sydämen, keuhkojen tai vatsan alueen kuuntelututkimus, jonka suorittamiseen käytetään yleensä stetoskooppia.

Bronkospasmi

Keuhkoputken seinämän sileiden lihassyiden kouristus.

Diagnoosi

Taudin olemassaolon ja laadun ilmaiseva määrite.

Ekspiratorinen

Uloshengitykseen liittyvä.

Emfyseema

Keuhkolaajentuma; ilman esiintyminen sidekudoksen soluväleissä.

Happisaturaatio

Happikyllästeisyys; hemoglobiinimolekyylien sitoutumiskohtiin kiinnittyneiden happimolekyylien osuus prosentteina.

Happo-emästasapaino

Elimistön nesteissä, yleensä veriplasmassa, vallitseva happamien ja emäksisten aineiden tasapaino.

HelSA

Helsinki Lung Sound Analyzer.

Hengitys

Hapen siirtyminen ilmasta keuhkojen kautta vereen ja edelleen verenkierron mukana elimistön soluihin sekä hiilidioksidin siirtyminen soluista verenkierron ja keuhkojen kautta ilmaan.

Hengitystaajuus

Hengitysliikkeiden määrä aikayksikössä, yleensä kertoina minuutissa.

Hengitystie

Putkijärjestelmä, jota pitkin ilma kulkee keuhkoihin ja keuhkoista ulos.

Hengitysvajaus

Hengityselinten kyvyttömyys huolehtia elimistön hapensaannista ja hiilidioksidin poistosta.

Hengitysääni

Rintakehän seinämän, trakean tai suun alueelta kuultava keuhkoissa ja keuhkojen ulkopuolella syntyvä ääni.

Hiilidioksidiretentio

Hiilidioksidin liiallinen kertyminen elimistöön riittämättömän ventilaation seurauksena.

Hypoksemia

Veren vähähappisuus.

Hypoksia

Hapen niukkuus.

Ilmarinta

Ilman tai muun kaasun esiintyminen pleuraontelossa.

Inspiratorinen

Sisäänhengitykseen liittyvä.

Interstitiaalinen

Soluväleissä sijaitseva.

Intubaatio

Hengitysputken vieminen henkitorveen.

I:E-suhde

Sisään- ja uloshengityksen keston ajallinen suhde.

Jänniteilmarinta

Ilmarinta, jossa pleuraontelon kaasun paine on suurempi kuin ulkoilman paine.

Kaasujenvaihto

Hapen ja hiilidioksidin vaihtaminen kehossa keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä.

Keuhkoahtaumatauti

Keuhkoputkia pysyvästi ahtauttava krooninen keuhkosairaus, jonka oireita voivat olla keuhkoputkentulehdus ja keuhkolaajentuma.

Keuhkofibroosi

Keuhkojen sidekudostuminen eli arpeutuminen.

Keuhkolaajentuma

Keuhkorakkuloiden väliseinien tuhoutumisesta johtuva ilmarakkuloiden muodostuminen keuhkokudokseen ja keuhkojen ilmapitoisuuden suureneminen.

Keuhkorakkula

Pienimpiin keuhkoputkihaaroihin yhteydessä oleva ilman täyttämä puolipallo, jonka seinämän läpi hengityskaasut vaihtuvat ilman ja veren välillä.

Keuhkotuuletus

Kts. ventilaatio.

Keuhkoödeema

Keuhkopöhö. Nesteen kertyminen keuhkokudoksen soluvälitiloihin ja keuhkorakkuloihin.

Laryngiitti

Kurkunpääntulehdus.

Nomenklatuuri

Tietyn erikoisalan systemaattinen termistö.

Noninvasiivinen

Ei-tunkeutuva, kajoamaton.

Obesiteetti

Lihavuus. Elimistön rasvamäärä on tavallista suurempi.

Obstruktiivinen

Ahtauttava, ahtaumatyyppinen, umpeuttava, tukkiva.

Pallea

Rintaontelon ja vatsaontelon välissä sijaitseva litteä sisäänhengityksen osaltaan aikaansaava lihas, joka supistuessaan suurentaa rintaonteloa vatsaonteloon päin.

Patofysiologia

Oppi sairaan elimistön toiminnosta ja häiriöiden synnystä.

Patologinen

Sairaalloinen, epänormaali.

Pleuraalinen

Keuhkopussiin liittyvä.

Pneumonia

Keuhkokuume. Keuhkokudoksen viruksen tai bakteerin aiheuttama tulehdus.

Reseptori

Hermosolun kohta, johon välittäjäaine vaikuttaa tietyllä tavalla.

Rintaontelo

Rintanikamien, kylkiluiden, rintalastan ja pallean sisäpuolelle jäävä tila.

Spirometria

Hengitystilavuuksien mittaaminen; mm. keuhkojen kokonaistilavuus, vitaalikapasiteetti, jäännöstilavuus, maksimaalinen tuuletustilavuus.

Supraglottinen

Ääniraon yläpuolinen.

Trakea

Henkitorvi. Kurkunpäästä alas johtava, rustokaarien vahvistama ilmaputki.

Vatsaontelo

Pallean ja lantion välissä sijaitseva suuri ontelo.

Ventilaatio

Keuhkotuuletus. lman kuljetus keuhkoihin ja niistä ulos aktiivisen lihastyön sekä ulkoilman ja keuhkorakkuloiden välillä vallitsevan paine-eron avulla.