Tässä harjoitusosiossa voit testata kykyäsi tunnistaa merkittävät patologiset löydökset hengitysääninäytteistä. Oikeat löydökset ja niihin mahdollisesti liittyvät selitykset ilmoitetaan vastausvaihtoehtojen yhteydessä.

Hengitysääninäytteissä kuullaan useampi sisään-uloshengityssykli. Kaikki näytteet alkavat sisäänhengityksestä.

Huom! Käytä ääninäytteitä kuunnellessasi kuulokkeita tai hyviä kaiuttimia mahdollisimman meluttomassa ympäristössä.Hengitysääninäyte 01

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Oikein! Sisäänhengityksessä on kuultavissa inspiratorista vinkunaa.
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Inspiratorinen vingahdus
Ekspiratorinen vinkuna
Oikein!
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Sisäähengityksessä kuultava vinkuna on lähtöisin keuhkoputkista, ei ylähengitysteistä, kuten kurkkuvinkunassa.
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Tässä näytteessä kuultava löydös on korkeataajuista vinkunaa.
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa


Hengitysääninäyte 02

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Inspiratorinen vingahdus
Oikein! Sisäänhengityksen lopussa kuullaan vingahdus.
Ekspiratorinen vinkuna
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Oikein! Tyypillinen ekspiratorinen vinkuna on korkeataajuisempi ja soinnillisempi. Tässä hengitysääninäytteessä kuullaan rohinaa uloshengityksessä.
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa


Hengitysääninäyte 03

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen vingahdus
Inspiratorinen rahina
Oikein! Potilas sairastaa keuhkoahtaumatautia. Inspiratorista rahinaa on kuultavissa etenkin sisäänhengityksen alussa. Huomaa myös lievästi koholla oleva hengitystaajuus.
Ekspiratorinen vinkuna
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa


Hengitysääninäyte 04

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Inspiratorinen vingahdus
Ekspiratorinen vinkuna
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Oikein! Hengitysääninäyte on taltioitu potilaan vasemmalta kyljeltä seitsemännestä kylkiluuvälistä. Normaaleista potilaan kyljistä keuhkokudoksen alueelta ja etenkin keuhkojen alaosista kuuluvista hengitysäänistä on aiemmin käytetty yleisnimitystä ”vesikulaarinen” johtuen virhepäätelmästä, jonka mukaan normaalien hengitysäänien alkuperä on alveoleissa (engl. ”vesicle” = rakkula). Vesikulaarinen –termiä ei enää suositella käytettäväksi normaalien hengitysäänien synonyyminä. Edellä mainituilta alueilta kuuluvat normaalit hengitysäänet kuuluvat tavallisesti voimakkaimmin sisäänhengityksen aikana ja vain heikosti uloshengityksen aikana.


Hengitysääninäyte 05

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Oikein! Näytteessä on kuultavissa inspiratorista ritinää, mutta tässä tapauksessa sitä voidaan luonnehtia myös rahinaksi. Raja ritinän ja rahinan välillä ei aina ole yksiselitteinen.
Inspiratorinen vingahdus
Inspiratorinen rahina
Oikein! Iäkäs potilas sairastaa asbestoosia, joka johtuu tyypillisesti asbestille altistumisesta. Asbestoosissa keuhkoihin kehittyy sidekudoslisää eli fibroosia ja usein myös pleuramuutoksia. Nämä voivat näkyä röntgenkuvissa. Tyypillinen auskultaatiolöydös asbestoosissa on inspiratorinen rahina.
Ekspiratorinen vinkuna
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa


Hengitysääninäyte 06

Mitä löydöksiä kuulet tästä potilaalta taltioidusta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Oikein! Potilas sairastaa idiopaattista keuhkofibroosia. Taudin alkuvaiheessa keuhkojen auskultaatiolöydös voi olla normaali, mutta usein kuullaan ritinöitä sisäänhengityksessä.
Inspiratorinen rahina
Oikein! Sisäänhengityksessä on kyllä rahinaa, mutta se on luonteeltaan varsin hienojakoista eli tulkittavissa myös ritinäksi.
Inspiratorinen vingahdus
Oikein! Tässä näytteessä kuullaan myös ensimmäistä hengityssykliä lukuunottamatta loppuinspiratorisia vingahduksia, jotka johtuvat pienten ilmateiden äkillisestä aukeamisesta.
Ekspiratorinen vinkuna
Ekspiratorinen ritinä
Oikein! Myös uloshengityksessä kuullaan ritinää, joskin ritinä on vaimeampaa kuin sisäänhengityksessä.
Ekspiratorinen rahina
Oikein! Kuultava ääni on tulkittavissa myös rahinaksi. Molemmat vaihtoehdot ovat oikein.
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa


Seuraavaksi voit siirtyä kuuntelemaan hengitysääninäytteitä potilasesimerkkien yhteydessä. Huomioi taustatietojen mahdollinen vaikutus kuulemiesi löydösten havainnointiin.