Tietyissä harvinaisemmissa tilanteissa hengitysäänten auskultaatiolöydös voi olla tavanomaisista löydöksistä poikkeava tai jopa puuttua kokonaan. Lisäksi kaikissa tilanteissa ei tutkimusta voida suorittaa edellä kuvattuun tapaan.

Normaalisti potilaan puhe hengitysäänten auskultaation aikana kuulostaa epäselvältä muminalta, sillä normaalin ilmapitoisuuden omaava keuhko johtaa huonosti puheääntä ja suurtaajuuksiset äänet suodattuvat pois. Jos potilaan puhe tai kuiskaus kuuluu selvästi auskultaation yhteydessä, nestepitoisuus keuhkokudoksessa on lisääntynyt. Myös sydänäänet voivat kuulua voimakkaampina. Tilannetta kutsutaan bronkofoniaksi ja tyypillinen syy on keuhkokuume.

Hiljentynyt hengitysäänilöydös johtuu äänen kulkuesteestä keuhkoista ihon pinnalle ja edellen stetoskooppiin. Syynä voi olla keuhkopussiin kertynyt neste, atelektaasi, ilmarinta tai keuhkolaajentuma. Myös huomattava ylipaino vaimentaa hengitysäänien kuulumista.

Vammapotilasta tutkittaessa hengitysäänten auskultaatioasento ei välttämättä ole optimaalinen ja potilaan immobilisaatio voi estää posterioristen kuuntelualueiden tavoittamisen. Vammapotilaan tutkimiseen voi olla vain vähän aikaa käytettävissä. Tällöin olennaisimmaksi löydökseksi muodostuu hengitysäänten symmetrisyyden tai mahdollisten puolierojen toteaminen.

Työdiagnoosi

 Työdiagnoosilla tarkoitetaan sitä kliiniseen osaamiseen ja kokemukseen sekä ensihoitotilanteessa suoritettuihin tutkimuksiin pohjautuvaa päätöstä, jota hengitysäänten auskultaatio omalta osaltaan tukee. Ensihoitajan tekemä työdiagnoosi on edellytyksenä potilaan hoidon tarpeen arviointiin ja sen perusteella tehtäviin potilaan kotona pärjäämiseen tai hoitotoimien kiireellisyysasteeseen liittyviin ratkaisuihin.

Hengitysäänten auskultaatio on yksi tutkimusmuoto, jolla ensihoitaja voi kentällä päästä oikeaan työdiagnoosiin. Lisäksi tarvitaan huolellisesti tehty kokonaisvaltainen potilaan tutkimus tarpeellisia muita mittalaitteita ja välineitä käyttäen sekä laaja-alaista teoriatietoa sairauksista ja tilanteista. Ensihoitajan hyvän työdiagnostisen taidon lähtökohtana on, että ensihoitaja on kouluttautunut käytössään olevien tutkimusvälineiden käyttöön riittävästi.