Paramedic.fi

Paramedic.fi -sivusto syntyi tarpeesta luoda ensihoitoon ja akuuttihoitoon liittyvän koulutusmateriaalin, artikkelien, mielenkiintoisten linkkien ja muiden aihepiiriin liittyvien huomioiden jakamiseen soveltuva julkaisualusta.

Paramedic.fi on ja tulee aina olemaan kaikille avoin ja maksuton sivusto, FOAMed-hengessä. Sivustolla julkaistavan opetusmateriaalin oikeellisuus, ajantasaisuus ja luotettavuus on pyritty tarkistamaan huolellisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen useista eri lähteistä sekä alan asiantuntijoita konsultoimalla. Tahattomat virheet ovat silti mahdollisia ja palautetta otetaan nöyrästi vastaan esimerkiksi Ota yhteyttä -sivun lomakkeen välityksellä. Myös artikkeli-, aihe- ja muita ehdotuksia sivuston sisältöön liittyen otetaan vastaan.

Erityisen paljon alan kollegoiden ja opiskelijoiden keskuudessa on kyselty taannoin ensihoidon tutkinto-ohjelman opinnäytetyönä toteutetusta hengitysäänten auskultaatioon liittyvästä itseopiskelumateriaalista. Alunperin Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle-alustalle kehitetty itseopiskeluympäristö on nyt pienin muokkauksin luettavissa (ja kuunneltavissa) kokonaisuudessaan myös Paramedic.fi -sivustolla.


Sivuston ylläpito

profiili_tapio

Tapio Sovijärvi – (@tapiosovijarvi), Paramedic.fi -sivuston vastaava toimittaja

Ensihoitaja YAMK. Työskentelee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella Espoossa  ensihoitajana sekä ensihoidon kenttäjohtoyksikössä että ambulanssissa. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hengitysäänet ja niiden auskultaatio-osaamisen kehittäminen, kardiologia ja traumapotilaat. Lisäksi takana pitkä ura TV-alalla kuvaajana, ohjaajana ja teknisenä tuottajana. Tehtyjen tuotantojen joukossa useita terveydenhuoltoon liittyviä sarjoja, kuten YLE TV1:n Elossa 24h. Tapio on paramedic.fi -sivuston perustaja ja vastaava toimittaja.

.


Sisällöntuottajat

Paramedic.fi -sivuston infograafien ja muun sisällön tuottamiseen ovat osallistuneet:

Verne Hyyryläinen, ensihoitaja YAMK

Maria Kaista, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri

Tomi Mäkiaho, ensihoitaja YAMK

Laura Carstens, ensihoitaja YAMK

RadPlus -podcastin ovat toteuttaneet:

Maria Kaista, Jukka Lehtola ja Tapio Sovijärvi. Lisää podcastin tekijöistä tällä: täällä.


Voit ottaa tekijöihin yhteyttä joko Ota yhteyttä -sivun lomakkeella tai sähköpostitse etunimi.sukunimi @ paramedic.fi.

Artikkeli- ja aihe-ehdotuksia sekä valmiita tekstejä ja muita ensi- tai akuuttihoitoon liittyviä kokonaisuuksia vastaanotetaan kernaasti myös. Ilmoittautumiset sivuston kirjoittajaksi tai ylläpitäjäksi ovat lämpimästi tervetulleita.


Käyttöehdot

Paramedic.fi ja sen sosiaalisen median kanavat on perustettu suomenkielisen ensi- ja akuuttihoidon koulutusmateriaalin sekä muiden huomionarvoisten havaintojen tuottamiseksi ja jakamiseksi. Vaikka pyrimme tarkistamaan kaiken julkaistun aineiston mahdollisimman huolellisesti ja hyvää lähdekritiikkiä noudattaen, Paramedic.fi ja sen ylläpitäjät eivät vastaa julkaistun sisällön mahdollisista asiallisista tai teknisistä virheistä, johtuvatpa ne teknisestä viasta, erehdyksestä tai muista syistä. Paramedic.fi ja sen ylläpitäjät eivät vastaa vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu materiaalin virheellisyydestä.

Paramedic.fi-sivustolla ja sen sosiaalisen median kanavissa julkaistut ohjeet ja muu materiaali toimivat ainoastaan viitteellisenä taustatietona eikä niitä tule käyttää sellaisenaan ohjeina lääketieteellisen tai muun hoidon toteutuksessa. Noudata aina oman alueesi ja työnantajasi hoito-ohjeita sekä suosituksia ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä alueellisen protokollan mukaisesti. Paramedic.fi ja sen ylläpitäjä eivät vastaa sivuston ja sen sosiaalisen mediassa julkaistun materiaalin mahdollisista käyttökatkoksista.

Paramedic.fi -sivustolla ja sen sosiaalisen median kanavissa julkaistua materiaalia voi jakaa ja lainata sellaisenaan ja muokkaamattomana eteenpäin  hyvän viittaustavan mukaisesti lähde mainiten. Julkaistun aineiston kaupallinen käyttö on kielletty ilman erillistä lupaa.