Paramedic.fi

Paramedic.fi -sivusto syntyi tarpeesta luoda ensihoitoon ja akuuttihoitoon liittyvän koulutusmateriaalin, artikkelien, mielenkiintoisten linkkien ja muiden aihepiiriin liittyvien huomioiden jakamiseen soveltuva julkaisualusta.

Paramedic.fi on ja tulee aina olemaan kaikille avoin ja maksuton sivusto, FOAMed-hengessä. Sivustolla julkaistavan opetusmateriaalin oikeellisuus, ajantasaisuus ja luotettavuus on pyritty tarkistamaan huolellisesti hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen useista eri lähteistä sekä alan asiantuntijoita konsultoimalla. Tahattomat virheet ovat silti mahdollisia ja palautetta otetaan nöyrästi vastaan esimerkiksi Ota yhteyttä -sivun lomakkeen välityksellä. Myös artikkeli-, aihe- ja muita ehdotuksia sivuston sisältöön liittyen otetaan vastaan.

Erityisen paljon alan kollegoiden ja opiskelijoiden keskuudessa on kyselty taannoin ensihoidon tutkinto-ohjelman opinnäytetyönä toteutetusta hengitysäänten auskultaatioon liittyvästä itseopiskelumateriaalista. Alunperin Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle-alustalle kehitetty itseopiskeluympäristö on nyt pienin muokkauksin luettavissa (ja kuunneltavissa) kokonaisuudessaan myös Paramedic.fi -sivustolla.


Sivuston ylläpito

Paramedic.fi -ylläpidosta vastaa akuutti- ja ensihoidon ammattilaisista koostuva työryhmä:

profiili_tapio

Tapio Sovijärvi – (@tapiosovijarvi)

Ensihoitaja AMK. Työskentelee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella Espoossa hoitotason ensihoitajana. Erityisinä kiinnostuksen kohteina hengitysäänet ja niiden auskultaatio-osaamisen kehittäminen, kardiologia ja traumapotilaat. Lisäksi takana pitkä ura TV-alalla kuvaajana, ohjaajana ja teknisenä tuottajana. Tehtyjen tuotantojen joukossa useita terveydenhuoltoon liittyviä sarjoja, kuten Pelastajat, 112 ja Elossa 24h. Tapio on paramedic.fi -sivuston perustaja ja vastaava toimittaja. Työn ohella Tapio opiskelee parhaillaan ensihoidon kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkintoa.

.


profiili_maria

Maria Kaista – (@docmariak)

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Työskentelee mm. FinnHEMS -lääkärihelikopterissa sekä Myrkytystietokeskuksessa. Työn ja kokemuksen puolesta erityinen perehtymys ensihoitoon ja toksikologiaan. Oppiminen ja sen edesauttaminen – erityisesti kaikille avoin sellainen – lähellä sydäntä, samoin kuin ne inhimilliset tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miksi ja miten kukin reagoimme mihinkin, toimimme tiimeissä, teemme päätöksiä ja elämme tässä elämässä.

.


profiili_verne

Verne Hyyryläinen

Ensihoitaja AMK. Työskentelee Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä hoitotason ensihoitajana eri yksiköissä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita EKG ja kardiologia, high-performance cpr ja elvytyksen pit crew -mallit sekä ensihoidon koulutukseen liittyvät asiat. Verne opiskelee parhaillaan työn ohella ensihoitaja YAMK-tutkintoa.

.

.


profiili_tomi

Tomi Mäkiaho

Ensihoitaja AMK. Työvapaalla Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta hoitotason ensihoitajan toimesta. Työskentelee tutkimushoitajana HUS Akuutissa ensihoitoon liittyvien tutkimusten parissa. Tavoitteena levittää näyttöön perustuvaa informaatiota ensihoitoyhteisön hyväksi.

.

.


profiili_laura

Laura Carstens – (@lektorcarstens)

Ensihoitaja YAMK. Työskenelee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella Espoossa hoitotason ensihoitajana sekä osa-aikaisena lehtorina ammattikorkeakoulu Arcadassa. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ensihoidon kehittäminen ja johtaminen sekä aktiivinen toiminta alan opiskelijoiden kanssa.

.

.

.


Voit ottaa tekijöihin yhteyttä joko Ota yhteyttä -sivun lomakkeella tai sähköpostitse etunimi.sukunimi @ paramedic.fi.

Artikkeli- ja aihe-ehdotuksia sekä valmiita tekstejä ja muita ensi- tai akuuttihoitoon liittyviä kokonaisuuksia vastaanotetaan kernaasti myös. Ilmoittautumiset sivuston kirjoittajaksi tai ylläpitäjäksi ovat lämpimästi tervetulleita.


Käyttöehdot

Paramedic.fi ja sen sosiaalisen median kanavat on perustettu suomenkielisen ensi- ja akuuttihoidon koulutusmateriaalin sekä muiden huomionarvoisten havaintojen tuottamiseksi ja jakamiseksi. Vaikka pyrimme tarkistamaan kaiken julkaistun aineiston mahdollisimman huolellisesti ja hyvää lähdekritiikkiä noudattaen, Paramedic.fi ja sen ylläpitäjät eivät vastaa julkaistun sisällön mahdollisista asiallisista tai teknisistä virheistä, johtuvatpa ne teknisestä viasta, erehdyksestä tai muista syistä. Paramedic.fi ja sen ylläpitäjät eivät vastaa vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu materiaalin virheellisyydestä.

Paramedic.fi-sivustolla ja sen sosiaalisen median kanavissa julkaistut ohjeet ja muu materiaali toimivat ainoastaan viitteellisenä taustatietona eikä niitä tule käyttää sellaisenaan ohjeina lääketieteellisen tai muun hoidon toteutuksessa. Noudata aina oman alueesi ja työnantajasi hoito-ohjeita sekä suosituksia ja konsultoi tarvittaessa lääkäriä alueellisen protokollan mukaisesti. Paramedic.fi ja sen ylläpitäjä eivät vastaa sivuston ja sen sosiaalisen mediassa julkaistun materiaalin mahdollisista käyttökatkoksista.

Paramedic.fi -sivustolla ja sen sosiaalisen median kanavissa julkaistua materiaalia voi jakaa ja lainata sellaisenaan ja muokkaamattomana eteenpäin lähde hyvän viittaustavan mukaisesti mainiten. Julkaistun aineiston kaupallinen käyttö on kielletty ilman erillistä lupaa.