Alla kolme potilasesimerkkiä lisää hengitysäänilöydöksineen.

Olethan jo käynyt läpi Potilasesimerkkejä, osa 1 -sivun esimerkit?Potilasesimerkki 04

ANAMNEESI

67-vuotias mies kertoo edellisten kahden vuorokauden aikana romahtaneesta yleisvoinnista ja pahentuneesta hengenahdistuksesta. Nyt ei kykene enää nousemaan sängystä. Kertoo olonsa viluiseksi, voimattomaksi ja pahoinvoivaksi. Potilaalla on aiemmin todettu sepelvaltimotauti, eteisvärinä ja astma, johon määrätyistä lääkkeistä ei ole nyt ollut apua hengenahdistukseen. Potilas on tupakoinut useita askeja päivittäin noin 20 vuoden ajan.

STATUS

Potilas makaa sängyllä pää hieman tyynyillä kohoasentoon tuettuna. Hengitys lievästi työlästä, puhuu lauseita. Orientoitunut aikaan ja paikkaan. HT 24, SpO2 92% huoneilmalla, RR 93/58, korvalämpö 39,1 astetta. EKG:ssä sinustakykardia 99 bpm, ei poikkeavia löydöksiä. Iho lämmin ja hikinen, vatsa pehmeä ja myötäävä, ei turvotuksia raajoissa. Potilas yskii ajoittain limaisesti. Ei rintakipua tai muita särkyjä.

HENGITYSÄÄNET

Hengitysäänilöydöksissä on eroja kuuntelukohdasta riippuen. Ensimmäinen näyte on taltioitu rintakehältä keskilinjan oikealta puolelta.

Toinen näyte on taltioitu oikeasta kyljestä. Mitä löydöksiä teet oheisista hengitysääninäytteistä?

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen vinkuna
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen rahina
Oikein! Inspiratoriset rahinat sopivat keuhkokuumeen oirekuvaan. Myös kliiniset tutkimukset tukevat pneumonia-työdiagnoosia. Erityisesti tietyltä alueelta kuuluva rahina viittaa tiivistymään oikean keuhkon ylälohkoissa.
Inspiratorinen vingahdus
Ekspiratorinen vinkuna
Oikein! Jälkimmäisessä näytteessä kuuluva ekspiratorinen vinkuna sopii potilaan sairastamaan astmaan. Miten hoitaisit potilasta kuljetuksen aikana?
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni


Potilasesimerkki 05

ANAMNEESI

68-vuotias nainen kertoo viikkojen aikana pahentuneesta limaisesta yskästä ja pienessäkin rasituksessa tuntuvasta hengitysvaikeudesta. Potilas on soittanut hätäkeskukseen herättyään yöllä ilman loppumisen tunteeseen. Tilanne on helpottanut potilaan avattua ikkunan ja laitettuaan lisää tyynyjä pään alle. Potilaalla on kaksi vuotta aiemmin todettu lievä sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti, joihin hänelle on määrätty Emconcor, Cardace ja Furesis pienellä annoksella. Potilas on lievästi ylipainoinen, ei tupakoi eikä käytä alkoholia.

STATUS

Potilas kävelee vastaanotolle, hengityksen tasaantumiseen menee noin minuutti tuolille istumisen jälkeen. HT levossa 20, SpO2 90% huoneilmalla, RR 175/115, korvalämpö 35,9 astetta. EKG:ssä sinusrytmi 83 bpm, merkkejä LVH:sta, korostunut P-aalto kytkennöissä V1, V2, III ja aVF, akseli lievästi oikealla. Molemmissa nilkoissa nähdään turvotusta.

HENGITYSÄÄNET

Minkälaisia havaintoja teet potilaalta taltioidusta oheisesta hengitysääninäytteestä?

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen rahina
Inspiratorinen ritinä
Oikein! Potilaan sydämen vajaatoiminta on pahentunut edellisen terveystarkastuksen jälkeen. Keuhkoverenkierron kuormituksen takia nestettä tihkuu soluvälitilasta keuhkorakkuloihin, aiheuttaen hengitysääninäytteessä kuultavan ritinän.
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen rahina
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Keuhkopussin hankausääni


Potilasesimerkki 06

ANAMNEESI

14-vuotias jalkapalloa harrastava poika tulee äidin saattamana päivystykseen. Potilas kertoo olleensa illalla jalkapallo-ottelussa, jonka aikana on tuntenut hengittämisen tavallista vaikeammaksi. Nyt, puolitoista tuntia myöhemmin, kokee olon jo hieman helpottaneen. Potilaan äiti kertoo pistäneensä merkille potilaan usein yskivän etenkin aamuisin. Potilas on perusterve eikä ole sairastanut flunssaa hiljattain.

STATUS

Potilas on pirteän oloinen, ei tällä hetkellä valita kipuja tai hengenahdistusta. Hengitystaajuus 14, apuhengityslihakset jonkin verran käytössä. SpO2 94% huoneilmalla, RR 116/73, syketaajuus 76, korvalämpö 36,2 astetta, korvat ja nielu siistit. Iho lämmin ja kuiva, ei poikkeavaa havaittavissa. Tutkimusten aikana potilas yskii kuivasti joitakin kertoja.

HENGITYSÄÄNET

Mitä löydöksiä kuulet oheisessa potilaalta rintakehän alaosasta taltioidussa hengitysääninäytteessä?

Valitse yksi tai useampi:
Puhdas hengitysäänilöydös – ei poikkeavaa
Inspiratorinen ritinä
Inspiratorinen vinkuna
Oikein! Myös sisäänhengityksessä on kuultavissa vinkunaa, joskin vaimeammin kuin uloshengityksessä.
Inspiratorinen vingahdus
Ekspiratorinen vinkuna
Oikein! Potilaalla epäiltiin astmaa, joka varmistui myöhemmin spirometriatutkimuksen ja kotona tehdyn PEF-seurannan jälkeen. Potilaalle määrättiin inhaloitava kortisonilääke sekä kohtausoireita varten nopeavaikutteinen inhaloitava salbutamoli.
Ekspiratorinen ritinä
Ekspiratorinen vingahdus
Kurkkuvinkuna
Rohina (inspiratorinen tai ekspiratorinen)
Hengitysääninäytteessä kuultava vinkuna on korkeataajuisempaa kuin rohina.
Keuhkopussin hankausääni