Infograafi 028: Ylilämpöisyys – lämpöhalvaus ja lievemmät lämpösairaudet

Pitkäkestoinen helteinen sää altistaa lämpösairauksille, joista vaarallisin on lämpöhalvaus. Olosuhteiden aiheuttamat lämpösairaudet tulisi pyrkiä jo ensihoitoympäristössä erottamaan muista kuumesairauksista. Huolellinen esitietojen keruu ja ympäristön havainnointi voi helpottaa työdiagnoosin tekemisessä.Tajunnantason häiriöt, hypotensio, hyperventilaatio ja keskushermoston oireet erityisesti fyysisen rasituksen yhteydessä herättävät epäilyksen lämpöhalvauksesta. Hieman hitaammin kehittyvän lämpöuupumuksen merkittävin aiheuttaja on riittämätön nesteensaanti. Lämmin ympäristö (helle, sauna, … Jatka artikkeliin Infograafi 028: Ylilämpöisyys – lämpöhalvaus ja lievemmät lämpösairaudet

RADplus – toksikologia: CBRNE, ionisoiva säteily

Tässä CBRNE-sarjan R/N-osassa puhutaan ionisoivasta säteilystä ja sen vaikutuksista ihmiseen sille altistuessa. Käydään läpi mitä mahdollisia säteilylähteitä yhteiskunnastamme löytyykään ja pohditaan mikä voisi aiheuttaa säteilyonnettomuuden tai muun säteilylle altistavan tilanteen. Lyhyesti sivutaan säteilyn fysiikkaa eli mitä terveydenhuollon etulinjan ammattilaisen olisi hyvä ymmärtää eri säteilylajeista. Kuullaan myös selitys sille, miksi säteilylle altistunut potilas ei yleensä ole … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: CBRNE, ionisoiva säteily

RADplus – toksikologia: CBRNE, kemialliset aineet

CBRNE-sarjan toisessa osassa keskustellaan Pietari Heleniuksen kanssa kemiallisista aineista. Millä eri tavoilla aine voi olla vaarallinen ja mitä merkitystä aineen fysikaalisilla ominaisuuksilla on? Pohditaan myös, miten kemiallisen aineen vaaratilanteen voisi tunnistaa, eli milloin epäillä ns. C-tilannetta ensihoidossa. Entä miten tulisi toimia, jos epäily kemiallisen aineen altistusvaarasta herääkin vasta sairaalassa? Ja voiko psykogeenisen oireilun erottaa ns. … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: CBRNE, kemialliset aineet

RADplus – toksikologia: CBRNE, mistä on kyse?

Tänään käynnistyy RADplus -podcastin viiden jakson CBRNE-aiheinen kesäsarja! Näissä ensi- ja akuuttihoitoa sekä toksikologiaa yhdistävissä jaksoissa Maria keskustelee anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Pietari Heleniuksen kanssa, joka on aiheeseen perehtynyt ensihoitolääkäri HUS Akuutissa (EHE10). Ensimmäisessä jaksossa paneudutaan aluksi hieman CBRNE-termin taustoihin; mistä aiheessa onkaan kyse ja milloin käsissämme on CBRNE-tilanne? Puhutaan tehtävien luonteesta, miniviranomaistyöstä ja vastuista; … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: CBRNE, mistä on kyse?

RADplus – toksikologia: imeytymisen estäminen – lääkehiili, huuhtelu vai mekaaninen poisto?

Tässä jaksossa Maria keskustelee Myrkytystietokeskuksen viimeisimmän ylilääkärin, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin, dosentti Leena Soinisen kanssa suun kautta otettujen aineiden akuuttien myrkytysten imeytymisen estämisen keinoista. Minkälaisissa myrkytystilanteissa ja aikaikkunassa lääkehiilestä voi ajatella olevan hyötyä? Milloin standardiannoksen suurentamista tulisi harkita ja milloin toistettu lääkehiilen anto on tarpeen? Punnitaan mahdollisia haittoja, ja mietitään mikä on sopiva tajunnantaso hiilen … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: imeytymisen estäminen – lääkehiili, huuhtelu vai mekaaninen poisto?

Infograafi 027: Aortan dissekaatio

Aortan dissekaatio on potentiaalisesti hengenvaarallinen tilanne, jossa aortan seinämän kerrokset repeytyvät toisistaan irti aiheuttaen ns. valelumenin. Tyypillisin oire on äkillinen voimakas rinta-, selkä- tai vatsakipu johon voi liittyä liitännäisoireita. Potilaalla on monesti taustalla muita merkittäviä perussairauksia, mutta dissekaatio voi esiintyä myös perusterveillä. Aortan dissekaation aiheuttamat ongelmat voidaan jakaa karkeasti kahteen tyyppiin: ongelmiin pääte-elimissä ja aortan … Jatka artikkeliin Infograafi 027: Aortan dissekaatio

RADplus – Extra: COVID-19 – kysymyksiä ja vastauksia

Ensimäinen #radpluspodcast -extra uudesta koronaviruksesta julkaistiin, kun virus oli ensi kerran juuri kohdattu Suomessa. Tilannekuva näyttäytyi silloin kovin erilaisena ja on sittemmin päivittynyt valtavasti - ja varmaa on vain sen tarkentuminen ja muuttuminen jatkossakin. Siitä huolimatta päätimme koostaa pienen update-jakson - sellaisena kuin tilanne etä-äänitysiltana 8.4. meille näyttäytyi. Ja oikeastaan TE teitte tämän jakson osuvilla … Jatka artikkeliin RADplus – Extra: COVID-19 – kysymyksiä ja vastauksia

Infograafi 026: Lapsipotilaan ensiarvio

Pediatric Assessment Triangle (PAT) on nopea ja yksinkertainen työkalu pienten lapsipotilaiden ensiarvion tekemiseen. Työkalun tarkoituksena on tunnistaa nopeasti kriittisesti sairastuneet lapsipotilaat. Kolmen pääkohdan avulla arvioidaan lapsen iänmukainen hengitystyö, ihon verenkierto sekä yleisolemus. Yksikin poikkeama missä tahansa kategoriassa tarkoittaa, että lapsi vaatii välitöntä huomiota ja mahdollisesti peruselintoimintoja tukevia hoitoja. Kirjallisuutta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4318552/ https://www.health.ny.gov/professionals/ems/pdf/pediatricreferencecard-04.pdf   Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/B-pUVdplUsf/  

RADplus – EXTRA: COVID-19 -kysymyksiä, vastauksia ja tunnelmia kentältä

Globaaliksi levinnyt koronavirus- eli COVID-19-epidemia on saavuttanut etenkin edeltävän kuukauden aikana Suomenkin, ja pahin on hyvin todennäköisesti vasta edessä. Ensihoidossa ja sairaaloissa epidemia on näkynyt varautumisena, merkittävinä poikkeusjärjestelyinä ja myös potilaiden hoitoon liittyvinä muutoksina. Elämme poikkeuksellisia ja historiallisia aikoja. Vallitseva tilanne herättää ymmärrettävästi paljon kysymyksiä ja huolta myös ensi- ja akuuttihoidon ammattilaisissa. Maailmalta ja kotimaasta … Jatka artikkeliin RADplus – EXTRA: COVID-19 -kysymyksiä, vastauksia ja tunnelmia kentältä

RADplus – ensihoito: akuutti vatsa

Tässä jaksossa puidaan ns. akuutin vatsan syitä ja hoitoja HUS vatsakeskuksen päivystyskirurgian yksikön gastrokirurgi Matti Tolosen kanssa. Mitä termillä "akuutti vatsa" tarkoitetaan? Miten vatsakipuinen potilas tutkitaan: miten mahaa pitää painaa ja mitä laboratoriokokeet sekä kuvantaminen kertovat? Erityisesti paneudutaan pahimpiin eli ns. “tappajiin” - niihin akuutin vatsan syihin, jotka pitäisi osata tunnistaa ja saada hoitoon välittömästi … Jatka artikkeliin RADplus – ensihoito: akuutti vatsa