Infograafi 009: Oikea haarakatkos EKG:ssa

Oikeassa haarakatkoksessa (engl. RBBB, right bundle branch block) sähköimpulssin normaali kulku katkeaa johtoratajärjestelmän oikeassa haarassa. Sähköimpulssin kulun katkeamisen vuoksi aktivaatio etenee kammiolihaksessa normaalia hitaammin ja tämä aiheuttaa QRS-kompleksin leventymisen ja poikkeavan muodon. Oikea haarakatkos aiheuttaa repolarisaatiohäiriön vuoksi QRS-kompleksiin st-tason sekä t-aaltojen muutoksia, jotka voivat vaikeuttaa iskemiatulkintaa. Lähde: http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00397 Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/BqNqbHLhQBG/

Infograafi 008: 4H4T: Elvytyksen aikana korjattavat syyt

Jokainen elvytys alkaa elottomuuden tunnistamisesta, lisäavun hälyttämisestä ja laadukkaan peruselvytyksen aloituksesta (painelu, happeutus ja ventilointi sekä varhainen defibrillointi). Ammattilaiset jatkavat tästä hoitoelvytystä, johon kuuluu lääkehoidon (PEA:ssa adrenaliini heti kun IV/IO-yhteys, kammiovärinässä amiodaroni ja adrenaliini kolmannen iskun jälkeen) lisäksi elottomuuden aiheuttaneiden korjattavien syiden pohtiminen. Kun on riittävästi resursseja perus- / hoitoelvytyksen pyöritykseen, tämän muistisäännön avulla voi … Jatka artikkeliin Infograafi 008: 4H4T: Elvytyksen aikana korjattavat syyt

Infograafi 007: Adrenaliinin vaikutus elvytyksessä

Huoli adrenaliinin käytöstä sydänpysähdyspotilaan elvytyksessä sairaalan ulkopuolella johti Kansainvälisen elvytysneuvoston ajamaan laajan plasebo-kontrolloidun PARAMEDIC2-tutkimuksen toteuttamista. Tavoitteena oli määrittää onko adrenaliinin käyttö turvallista ja hyöydyllistä näille potilaille. Tutkimus toteutettiin Iso-Britanniassa satunnaistettuna ja kaksoissokkoutettuna. Siihen osallistui NHS:n viisi eri ambulanssipalvelua, joiden ensihoitajat annostelivat potilaille joko parenteraalista adrenaliinia tai keittosuola-plaseboa muun standardoidun hoidon yhteydessä. Lähde: New England Journal … Jatka artikkeliin Infograafi 007: Adrenaliinin vaikutus elvytyksessä

Infograafi 006: Sydämentahdistimien toimintatilat

Paramedic.fi -infograafi 006: Sydämentahdistimien toimintatilat. Sydämentahdistimen omaavien potilaiden EKG:n ja tilan arvioinnissa on hyödyllistä tietää minkälaisesta tahdistimesta on kyse. Potilaan hoitokertomuksista tai tahdistinkortista löytyvä kirjainyhdistelmä kertoo sydämentahdistimen toimintatilan oheisen taulukon mukaisesti. Lähde: https://lifeinthefastlane.com/ccc/pacemakers/ Rytmihäiriötahdistimien toimintaperiaate: http://www.ebm-guidelines.com/dtk/syd/avaa?p_artikkeli=syd00263 Sydämentahdistimia valmistavan Biotronik -yrityksen esite tahdistinpotilaille: https://biotronik.cdn.mediamid.com/cdn_bio_doc/bio28551/39707/bio28551.pdf Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/Bp7HMmohRGq/

Infograafi 005: Lasten peruselintoimintojen viitearvoja

Oheisen taulukon lukemat ovat keskiarvoja. Yksilöllinen vaihtelu voi olla suurta. Lähteestä riippuen myös iän ja painokilojen mukaisissa viitearvoissa on vaihtelua. Noudata aina potilaskohtaista kliinistä harkintaa ja oman alueesi hoito-ohjeita. Konsultoi lääkäriä tarvittaessa. Lähde: CoPE (Copenhagen Pediatric Emergency) app. Tanskalaisten anestesiologien Morten Bøttgerin ja Michael Friis Tveden kehittämä eri mobiilialustoilla toimiva appi on loistava työkalu pediatristen … Jatka artikkeliin Infograafi 005: Lasten peruselintoimintojen viitearvoja

Infograafi 003: Traumaattisen sydänpysähdyksen hoito

Elottomaan traumapotilaan elvytyksessä on olennaista hoitaa välittömästi kolme asiaa, jotka tiivistyvät englanninkieliseen muistisääntöön "HOT". H - Hypovolemia (tyrehdytä vuodot, nestetäyttö / verensiirto) O - Oxygenation (varmista ilmatie, happeuta) T - Tension pneumothorax (jänniteilmarinnan purku) Lähde: ERC Guidelines 2015 (Sivut 161-163.) Suomenkielistä luettavaa vammapotilaan ensihoidosta: Finnanest 2/2017: Ångerman. Vammapotilaan ensihoito. Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/BprXYSxBO4I/