RADplus – ensihoito: neurologisen potilaan tutkiminen ensi- ja akuuttihoidossa

Tällä viikolla RADplus-tiimin vieraana on neurologian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, apulaisylilääkäri Anne-Mari Kantanen Kuopion yliopistollisesta keskussairaalasta. Anne-Marin kanssa puhutaan akuuteista neurologista oireista ja erityisesti niiden tutkimisesta nimenomaan ensihoidon ja akuuttilääkärin tai -hoitajan näkökulmasta. Miten “pahat” ja kiireelliset neurologiset tilanteet (kuten tulpat ja vuodot) voi erottaa kliinisen statuksen keinoin ei-niin-kiireellisistä? Millainen on riittävä neurologinen status päivystyksen … Jatka artikkeliin RADplus – ensihoito: neurologisen potilaan tutkiminen ensi- ja akuuttihoidossa

RADplus – toksikologia: tavallisimmat myrkytystilanteet Suomessa

Vuoden ensimmäisessä jaksossa Maria, Jukka ja farmaseutti Suvi Pajarre-Sorsa keskustelevat myrkytyksistä Suomessa ja tarkemmin juuri Myrkytystietokeskuksen toiminnasta. Mitä myrkytyksellä tarkoitetaan ja millainen Suomen ”myrkytysskene” useimmiten on? Milloin Myrkytystietokeskukseen kannattaa soittaa, kuka sieltä vastaa ja mitä apua sieltä saa? Miten riskinarvio myrkytyksissä tehdään ja mitä tietoja ammattilaisen olisi hyvä osata kertoa, jotta saa vastauksesta parhaan hyödyn? … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: tavallisimmat myrkytystilanteet Suomessa

RADplus – ihmiset: ensihoitaja Jenna Peteri

Ihmiset-osion toisessa jaksossa RADplus-tiimin vieraana on alunperin lappilainen, sittemmin helsinkiläistynyt ensihoitaja Jenna Peteri. Jenna on työssään nähnyt suomalaisen ensihoitokentän molemmat ääripäät - sekä maantieteellisesti, että ehkäpä myös toimintaympäristöiltään. Minkälaisia eroja ensihoitotyöllä on Lapin ja pääkaupungin välillä? Mitkä potilasryhmät tai tehtävät ovat erityisesti Jennan sydäntä lähellä? Lisäksi Jenna kertoo myös eräästä "kaverille" sattuneesta tehtävästä, joka ei … Jatka artikkeliin RADplus – ihmiset: ensihoitaja Jenna Peteri

RADplus – toksikologia: opioidimyrkytyksen hoito

Maria ja Jukka keskustelevat toksikologia-osion toisessa jaksossa opioidimyrkytyksen käytännön hoidosta. Milloin epäillä opioidimyrkytystä (klassinen oirekuva) ja voiko toisaalta ilmetä muitakin oireita? Miten oirekuva eroaa (jos eroaa) eri opioideja tai eri annostelureittejä käytettäessä? Mikä ensihoidossa on tärkeää, ja paljonko annetaan vasta-ainetta? Miten se annostellaan, jos ei saa suoniyhteyttä, tai mitä jos sitä ei ole saatavilla? Voiko … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: opioidimyrkytyksen hoito

RADplus – jaksot

RADplus -podcast - ensimmäisen kauden tähän mennessä ilmestyneet jaksot: 01 - RADplus - podcast-sarjan esittely 02 - Toksikologia: opioidit, osa 1 03 - Ensihoito: rintakipuinen potilas ja sepelvaltimokohtaus 04 - Ihmiset: ensihoitolääkäri Hetti Kirves 05 - Toksikologia: opioidimyrkytyksen hoito 06 - Ihmiset: ensihoitaja Jenna Peteri 07 - Toksikologia: tavallisimmat myrkytystilanteet Suomessa 08 - Ensihoito: neurologisen … Jatka artikkeliin RADplus – jaksot

RADplus – ihmiset: ensihoitolääkäri Hetti Kirves

  Ihmiset -osion avausjaksossa RADplus-tiimin vieraana on Hetti Kirves, anestesiologi ja pitkän linjan ensihoitolääkäri, jonka kanssa paneudutaan siihen mitä tämä työ hänelle merkitsee ja miten työssä jaksaa. Mitä Hetti tarkoittaa sanomalla olevansa ”all-in”-ihminen, mikä työssä vuodesta toiseen motivoi ja miten omaa pääkoppaa parhaiten hoidetaan? Kuulemme myös ensihoidon paperitiikereistä eli vastuulääkäriydestä, mutta myös operatiivisen ensihoitolääkärin työstä … Jatka artikkeliin RADplus – ihmiset: ensihoitolääkäri Hetti Kirves

RADplus – ensihoito: rintakipuinen potilas ja sepelvaltimokohtaus

  Ensihoidon avausjaksossa Maria keskustelee kardiologi Ilkka Tieralan kanssa yhdestä ensihoidon ja päivystysten yleisimmästä potilasryhmästä – rintakipuisen potilaan kohtaamisesta ja sepelvaltimokohtauksen tunnistamisesta. Mistä ne riskipotilaat tunnistaa? Mitä EKG kertoo ja voiko sillä poissulkea sydäninfarktin mahdollisuuden? Milloin voi ”äksätä” – vai voiko koskaan? Miten anamneesi otetaan ja mitä ne päätökseen vaikuttavat merkittävät riskitekijät ovatkaan? Pitäisikö troponiini … Jatka artikkeliin RADplus – ensihoito: rintakipuinen potilas ja sepelvaltimokohtaus

RADplus – toksikologia: opioidit, osa 1

  Toksikologian avausjaksossa Maria ja Jukka keskustelevat opioideista ja opioidikriisistä. Mitä opiaatit tai opioidit oikeastaan ovat sekä mistä opioidikriisissä vouhkataan – ja miksi? Ovatko opiaatit meillä Suomessa ongelma, ja jos niin miten? Miksi fentanyylit ovat vaarallisempia kuin muut opiaatit? Aiheen käsittely jatkuu seuraavassa jaksossa opiaattimyrkytyksen hoidon tiimoilta. Tuolloin puhutaan tarkemmin opioidiyliannoksen kliinisestä kuvasta, spesifistä vasta-aine- … Jatka artikkeliin RADplus – toksikologia: opioidit, osa 1