Infograafi 003: Traumaattisen sydänpysähdyksen hoito

Elottomaan traumapotilaan elvytyksessä on olennaista hoitaa välittömästi kolme asiaa, jotka tiivistyvät englanninkieliseen muistisääntöön "HOT". H - Hypovolemia (tyrehdytä vuodot, nestetäyttö / verensiirto) O - Oxygenation (varmista ilmatie, happeuta) T - Tension pneumothorax (jänniteilmarinnan purku) Lähde: ERC Guidelines 2015 (Sivut 161-163.) Suomenkielistä luettavaa vammapotilaan ensihoidosta: Finnanest 2/2017: Ångerman. Vammapotilaan ensihoito. Instagram-julkaisu: https://www.instagram.com/p/BprXYSxBO4I/